1 września 2020 roku rozpoczyna się NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021.
Rozpoczynam ten rok w szczególnych okolicznościach. Wiem, że nikt i nic nie zwolni Nas z uczenia się. Dlatego uczyć się będziemy. Niewiadomym tylko jest, jak będzie przebiegało tegoroczne nauczanie.   Doświadczenie   z   II   semestru   ubiegłego   roku   szkolnego   dla   nauczycieli   było jednoznaczne: SZKOŁA BEZ UCZNIÓW JEST SMUTNA. Jako Dyrektor tej SZKOŁY dopisuję ciąg dalszy   tego   wniosku   –   SZKOŁA   BEZ   UCZNIÓW   JEST   SMUTNA,   natomiast   SZKOŁA   BEZ NAUCZYCIELI NIE ISTNIEJE.

Zmierzam w tym momencie do szczególnie ważnego hasła na ten rok – „SZANUJMY SIĘ WZAJEMNIE I DBAJMY O SIEBIE”. Dbałość i szacunek będzie wyrażony stosowaniem się do procedur bezpieczeństwa zdrowotnego. Wszyscy, zarówno uczniowie, ich rodzice jak i pracownicy Szkoły, zobowiązani są do stosowania procedur i regulaminów. Na każdym z nas spoczywa odpowiedzialność za siebie i innych.
Pamiętajmy o tym!

Życząc nam wszystkim: ZDROWIA, ROZWAGI, MADROŚCI i SPOKOJU NA TEN NOWY ROK SZKOLNY   jeszcze   raz   proszę,   byśmy   wszyscy   stosowali: WEWNĘTRZNĄ   PROCEDURĘ BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCĄ FUNKCJONOWANIA SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU od 01.09.2020 r. do ODWOŁANIA
.
Na stronie internetowej Szkoły będą pojawiały się wszystkie bieżące komunikaty.
W roku szkolnym 2020/2021 obowiązuje DZIENNIK ELEKTRONICZNY – jest on jednocześnie drogą komunikacji.

Z serdecznymi pozdrowieniami -
Bogumiła Kopacka-Gajec
Dyrektor SSP nr 72