13 Wrz

 


13.10.2023

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz .U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm.)10.11.2023

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz .U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm.)02.05.2024

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych

Dzień odpracowany w dniu 09.09.2023

Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz .U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm.)14.05.2024 – 16.05.2024

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z 7.09. 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);§ 5  pkt 1 rozporządzenia  MEN z 1.08. 2017  r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz .U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm.)31.05.2024
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych

Dzień odpracowany w dniu 10.02.2024

Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz .U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm.)

 

Renata Wilińska