Informacja dotycząca Regulaminu korzystania z obiadów w roku szkolnym 2021/2022 »

18.07.2021, 14:50

W zakładce Obiady  umieszczono “Regulamin korzystania z obiadów w roku szkolnym 2021/2022”

Wyprawka ucznia klasy I w roku szkolnym 2021/2022 »

16.07.2021, 13:44

W zakładce Rekrutacje umieszczono dokument zawierający wyprawkę ucznia klasy I w roku szkolnym 2021/2022

Komunikat »

30.06.2021, 14:27

W zakładce Rekrutacje dostępne są dokumenty związane z zapisem dziecka do świetlicy szkolnej.

 

GRAFIK ODBIORU ZAŚWIADCZEŃ Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY »

29.06.2021, 14:18

Grafik odbioru zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty ==> pobierz plik

Umowy »

25.06.2021, 15:02

Rodzice, których dzieci chcą korzystać z obiadów w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2021/2022 proszeni są o wypełnienie „Umów o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2021/2022 dla uczniów Sportowej Szkoły Podstawowej nr 72
we Wrocławiu”
w dwóch egzemplarzach. Następnie wypełnione umowy należy wrzucić do urny znajdującej się przy wejściu do  Szkoły, bud. B.

Umowy należy składać do dnia 31 sierpnia 2021r., do godz.14:00.

Druki umów dostępne są na portierni szkolnej oraz na stronie internetowej Szkoły w zakładce „obiady”.

KOMUNIKAT DYREKTORA SSP NR 72 z 30.04.2021 r. »

30.04.2021, 14:14

KOMUNIKAT DYREKTORA SSP NR 72 z 30.04.2021 r. ==> pobierz plik

Dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej nr 72
Bogumiła Kopacka – Gajec

Do Nauczycieli, Rodziców i Uczniów »

2.04.2021, 12:00

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie!
W tej trudnej i niebezpiecznej sytuacji szukamy wszyscy dobrych i skutecznych rozwiązań.
To już drugi rok szkolny pracy w niecodziennych warunkach.

Ufam, że ta sytuacja się skończy.
Wykorzystamy doświadczenia, by lepiej i skuteczniej funkcjonować w nowej rzeczywistości.
Proszę o przyjęcie tych słów oraz życzeń na nadchodzące dni Świąt.

Niech Święta Wielkiej Nocy będą czasem odnajdywania radości życia,
piękna świata i gestów służących dobru nas wszystkich.

Z wyrazami szacunku 
Bogumiła Kopacka-Gajec 
Dyrektor SSP nr 72

Poradnik dla uczniów »

29.03.2021, 13:31

Szkolny Zespół Pedagogiczny zachęca uczniów do skorzystania z poradnika ==>
pobierz plik prezentacji pptx
pobierz plik pdf

KOMUNIKAT DYREKTORA Sportowej Szkoły Podstawowej nr 72 »

19.03.2021, 17:02

Komunikat Dyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej nr 72 w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki obowiązującym  od 22.03.2021 r. ==> pobierz plik

WNIOSEK RODZICA (Załącznik do komunikatu Dyrektora) ==> pobierz plik

Dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej nr 72
Bogumiła Kopacka – Gajec

Komunikat Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia »

15.03.2021, 14:30

W zakładce Rekrutacje zamieszczony jest komunikat Departamentu Edukacji związany z rekrutacją dzieci do przedszkola, klasy I Szkoły Podstawowej lub Szkoły Ponadpodstawowej na rok szkolny 2021/2022 .

ZMIANA TERMINU DNIA OTWARTEGO SZKOŁY »

4.03.2021, 17:08

Dzień Otwarty Szkoły odbędzie się 10 kwietnia 2021 r. w formie uzależnionej od sytuacji epidemiologicznej.

Rekrutacja do klas pierwszych i klas IV sportowych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 »

3.02.2021, 14:23

W zakładce Rekrutacje zamieszczone są informacje związane z rekrutacją dzieci do klas pierwszych i klas IV sportowych szkół podstawowych.

KOMUNIKATY DYREKTORA SZKOŁY DOTYCZĄCE PRACY SZKOŁY OD DNIA 18.01.2021 r. »

15.01.2021, 14:11

KOMUNIKATY DYREKTORA SZKOŁY
DOTYCZĄCE PRACY SZKOŁY OD DNIA 18.01.2021 r. ===> pobierz plik

Dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej
Bogumiła Kopacka – Gajec

Wewnętrzna Procedura Bezpieczeństwa
w okresie pandemii od 18 stycznia 2021 r.
»

14.01.2021, 16:21

Wewnętrzna Procedura Bezpieczeństwa dotycząca funkcjonowania
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 72 im. Władka Zarembowicza we Wrocławiu
w okresie pandemii od 18 stycznia 2021 r. do odwołania ===> pobierz plik

Procedura opracowana na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS.

Boże Narodzenie 2020 »

22.12.2020, 13:41

Pierwszy etap zDolnego Ślązaka »

2.11.2020, 21:48

Miło nam poinformować o sukcesie naszych Uczniów po pierwszym etapie zDolnego Ślązaka.

Do etapu powiatowego zakwalifikowali się następujący uczniowie:
ALEKSANDRA WIDAWSKA
zDolny Ślązak–BIOLOGIA
MIKOŁAJ KOCZERGA
zDolny Ślązak–CHEMIA
MARTA MAZURKIEWICZ
zDolny Ślązak–CHEMIA
ALEKSANDRA WIDAWSKA
zDolny Ślązak–CHEMIA
MARTA MAZURKIEWICZ
zDolny Śląza–GEOGRAFIA
ALEKSANDRA WIDAWSKA
zDolny Ślązak–GEOGRAFIA
NICOLE PIOTROWSKA
zDolny Ślązak–JĘZYK ANGIELSKI
MARTA MAZURKIEWICZ
zDolny Ślązak–JĘZYK NIEMIECKI
NATASZA TRZECIAKIEWICZ
zDolny Ślązak–JĘZYK POLSKI
MIKOŁAJ KOCZERGA
zDolny Ślązak–MATEMATYKA
ZUZANNA WOŁKOWSKA
zDolny Ślązak–MATEMATYKA

Komunikat organizatora:
„Szanowni Państwo,
realizacja konkursów jest powiązana z decyzjami, jakie są podejmowane w odniesieniu do funkcjonowania szkół podstawowych.
Pod koniec tygodnia przekażemy Państwu informacje, dotyczące etapu powiatowego konkursów.”

GRATULUJĘ!
Dyrektor 
Bogumiła Kopacka-Gajec

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty »

28.10.2020, 19:57

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty ==> pobierz plik

Microsoft Teams – instrukcja dla uczniów i rodziców »

26.10.2020, 16:46

Poniżej zamieszczamy instrukcję obsługi aplikacji Microsof Teams.
Znaczna część zdalnych zajęć lekcyjnych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 72
będzie prowadzona przy pomocy tej aplikacji.

Microsoft Teams – instrukcja dla uczniów i rodziców ==> pobierz plik

Ewa Kraszkiewicz
nauczyciel informatyki

Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele ! »

23.10.2020, 16:19

Komunikat Dyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej nr 72 im. Władka Zarembowicza
z dnia 23.10.2020 r.

Zgodnie z informacją przekazaną z Sejmu przez Premiera Morawieckiego SSP nr 72, tak jak
i wszystkie szkoły podstawowe w Polsce, zmienia system organizacji zajęć obowiązkowych dla swoich uczniów.
Klasy I-III będą uczestniczyły w zajęciach szkolnych zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.
Świetlica będzie pełniła opiekę dydaktyczno-wychowawczą dla uczniów klas I-III. Jednak aby ograniczyć czas przebywania w grupie proszę Państwa, by w miarę możliwości odbierać dzieci szybciej.
Obiady będą sporządzane i wydawane dla uczniów klas I-III.
Uczniom klas IV-VIII nie wolno poruszać się samodzielnie po mieście, w związku z powyższym nie mogą przychodzić na obiady do Szkoły.
Uczniowie klas IV-VIII będą uczestniczyli w zajęciach obowiązkowych prowadzonych online. Zajęcia będą realizowane zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć klasy.
Nauczyciele będą prowadzili lekcje na sprzęcie szkolnym, a zajęcia będą prowadzone
z gabinetów lekcyjnych w SSP nr 72.
Proszę zapoznawać się z komunikatami zamieszczanymi na stronie internetowej SSP nr 72,
a także przez dziennik elektroniczny.
Na stronie Szkoły zostały zamieszczone obowiązujące dokumenty:
1. Regulamin dziennika elektronicznego Regulamin dziennika elektronicznego
2. Regulamin zdalnego nauczania Regulamin zdalnego nauczania
3. Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa

Na bieżąco będę się starała przekazywać wszystkie informacje ważne dla pracy Szkoły.

Bogumiła Kopacka-Gajec 
Dyrektor SSP nr 72

Zapisy do świetlicy »

18.10.2020, 17:19

Prosimy o wypełnienie i dostarczenie ” Karty zapisu dziecka do świetlicy” oraz “Klauzuli dla osoby uprawnionej do odbioru dziecka z świetlicy”.
Wypełnioną kartę wraz z klauzulą proszę przekazać do świetlicy lub wypełnione i zeskanowane  dokumenty (wraz z podpisami)  proszę przesłać na adres swietlica@ssp72.pl

“Karta zapisu dziecka do świetlicy”  ==> pobierz plik

“Klauzula dla osoby uprawnionej do odbioru dziecka z świetlicy” ==> pobierz plik
Z klauzulą powinny zapoznać się i podpisać osoby, które w punkcie 2.  Karty zapisu dziecka do świetlicy zostały upoważnione do odbioru dziecka z świetlicy

Marta Marchewka
kierownik świetlicy

Komunikat »

2.10.2020, 14:27

Od 05.10.2020r. w każdy poniedziałek rusza SKS – basen w godzinach 16.45 – 17.30


Wicedyrektor ds. Sportu
Artur Zalewski

Komunikat »

2.10.2020, 11:01

Od 5.10.2020 r. obowiązuje nowy tygodniowy rozkład zajęć, który będzie dostępny w Librusie 3.10.2020 r. (sobota) wieczorem.
W poniedziałek, 5.10.2020 r., uczniowie przychodzą do Szkoły według nowego planu lekcji.

Bogumiła Kopacka-Gajec Dyrektor SSP nr 72

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I – VIII »

11.09.2020, 20:12

– Zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów odbędą się 17 września 2020 r. o godzinie 17.00 oraz o godzinie 18.00 według Harmonogramu.
– Rodzice wchodzący do Szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk oraz używania osłony ust i nosa.
– Do Szkoły wchodzą rodzice wg zasady 1 rodzic 1 dziecka.
– Podczas zebrań wychowawcy odbiorą od rodziców koperty z podpisanymi dokumentami. Koperty uczniowie otrzymają od wychowawców we wtorek, tj. 15.09.2020 r.

Harmonogram zebrań ==> pobierz plik

Wicedyrektor SSP nr 72
Małgorzata Mańczak

Ubezpieczenie szkolne EDU Plus »

10.09.2020, 20:36

oferta

Informacja o ubezpieczeniu NNW dla uczniów na rok szkolny 2020/2021 ==> pobierz plik
Rodzic, który chce ubezpieczyć dziecko sam loguje się  przez link i opłaca składkę do końca września 2020 r.

Zatrudnimy nauczycieli »

9.09.2020, 12:19

Dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej nr 72 im. Władka Zarembowicza we Wrocławiu zatrudni nauczycieli:
geografii, języka angielskiego, matematyki, wychowawcy świetlicy.
Z możliwością zawarcia umowy na stałe, w wymiarze pełnego etatu, z pełnymi kwalifikacjami.

Klauzula - rekrutacja i zatrudnienie ==> pobierz plik

Dzwonki szkolne »

3.09.2020, 9:26

  1.   7:10 –   7:55
  2.   8:00 –   8:45
  3.   8:55 –   9:40
  4.   9:50 – 10:35
  5. 10:45 – 11:30
  6. 11:35 – 12:20
              Długa przerwa
  7. 12:40 – 13:25
  8. 13:30 – 14:15
  9. 14:20 – 15:05
10. 15:10 – 15:55
11. 16:00 – 16:45
12. 16:50 – 17:35

Informacja dotycząca przydziału gabinetów dla klas I – VIII
obowiązująca od 2.09.2020 r. do odwołania »

1.09.2020, 12:44

Informacja dotycząca przydziału gabinetów dla klas I – VIII ==> pobierz plik

Wicedyrektor SSP nr 72
Beata Wieczorek

DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 »

31.08.2020, 19:15

1 września 2020 roku rozpoczyna się NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021.
Rozpoczynam ten rok w szczególnych okolicznościach. Wiem, że nikt i nic nie zwolni Nas z uczenia się. Dlatego uczyć się będziemy. Niewiadomym tylko jest, jak będzie przebiegało tegoroczne nauczanie.   Doświadczenie   z   II   semestru   ubiegłego   roku   szkolnego   dla   nauczycieli   było jednoznaczne: SZKOŁA BEZ UCZNIÓW JEST SMUTNA. Jako Dyrektor tej SZKOŁY dopisuję ciąg dalszy   tego   wniosku   –   SZKOŁA   BEZ   UCZNIÓW   JEST   SMUTNA,   natomiast   SZKOŁA   BEZ NAUCZYCIELI NIE ISTNIEJE.

Zmierzam w tym momencie do szczególnie ważnego hasła na ten rok – „SZANUJMY SIĘ WZAJEMNIE I DBAJMY O SIEBIE”. Dbałość i szacunek będzie wyrażony stosowaniem się do procedur bezpieczeństwa zdrowotnego. Wszyscy, zarówno uczniowie, ich rodzice jak i pracownicy Szkoły, zobowiązani są do stosowania procedur i regulaminów. Na każdym z nas spoczywa odpowiedzialność za siebie i innych.
Pamiętajmy o tym!

Życząc nam wszystkim: ZDROWIA, ROZWAGI, MADROŚCI i SPOKOJU NA TEN NOWY ROK SZKOLNY   jeszcze   raz   proszę,   byśmy   wszyscy   stosowali: WEWNĘTRZNĄ   PROCEDURĘ BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCĄ FUNKCJONOWANIA SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU od 01.09.2020 r. do ODWOŁANIA
.
Na stronie internetowej Szkoły będą pojawiały się wszystkie bieżące komunikaty.
W roku szkolnym 2020/2021 obowiązuje DZIENNIK ELEKTRONICZNY – jest on jednocześnie drogą komunikacji.

Z serdecznymi pozdrowieniami -
Bogumiła Kopacka-Gajec
Dyrektor SSP nr 72

Przydział uczniów do klas pierwszych »

31.08.2020, 7:05

Przydział uczniów  do klas pierwszych  ==> pobierz plik

Wicedyrektor SSP nr 72
Małgorzata Mańczak

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO »

27.08.2020, 14:27

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA   ==> pobierz plik

ZAŁĄCZNIK nr 1 (oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego) ==> pobierz plik

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021  ==> pobierz plik

 

Wicedyrektor SSP nr 72
Małgorzata Mańczak

Komunikat do Nauczycieli Sportowej Szkoły Podstawowej nr 72 im. Władka Zarembowicza we Wrocławiu »

12.08.2020, 18:40

Komunikat do Nauczycieli
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 72
im. Władka Zarembowicza we Wrocławiu

Dnia 26.08.2020 r. o godzinie 10.30 odbędzie
się Rada Pedagogiczna Organizacyjna.
Zapraszam

Bogumiła Kopacka – Gajec 
Dyrektor SSP nr 72

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W SSP NR 72 W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 »

6.07.2020, 8:17

Wykaz podręczników ==> pobierz plik

Wicedyrektor SSP nr 72
Małgorzata Mańczak

WYPRAWKA DLA UCZNIA KLASY I »

6.07.2020, 8:01

wyprawka

1.  WYPRAWKA SZKOLNA PIERWSZOKLASISTY NA ROK 2020/2021 ==> pobierz plik

2. WYPRAWKA DLA UCZNIA KLASY I UCZĘSZCZAJĄCEGO DO ŚWIETLICY
SZKOLNEJ W ROKU 2019/2020 ==>  pobierz plik

Wicedyrektor SSP nr 72
Małgorzata Mańczak

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 »

15.04.2020, 15:38

Od 1 marca 2020 roku
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111,
prowadzony od 11 lat przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę,
działa całą dobę.
Dzwoniąc pod 116 111 młodzi ludzie znajdą wsparcie przez
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

116111

Pedagog Marta Marchewka

O bezpieczeństwie w internecie nigdy za wiele »

2.04.2020, 17:59

Bezpieczeństwo w sieci – pięć praktycznych wskazówek==> pobierz plik bezp_inter

 

 

 

 

 

Pedagog Oliwia Zachariasiewicz

STRES W TYCH CZASACH »

2.04.2020, 17:38

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?post
Jeśli czujesz, że stres Cię przytłacza lub masz jakieś problemy, nie bój się korzystać z pomocy innych.
Jest wiele osób gotowych Cię wesprzeć, nawet jeśli myślisz inaczej.

Podpowiedź jak radzić sobie ze stresem oraz kontakt z niektórymi osobami gotowymi Cię wesprzeć możesz znaleźć w broszurze pt. “Ze stresem  za pan brat, o tym jak konstruktywnie radzić sobie ze stresem” ==> pobierz plik

Pedagog Marta Marchewka

Bezpłatna opieka stomatologiczna finansowana ze środków NFZ »

18.11.2019, 15:42

Szanowni Rodzice,
informujemy, że od dnia 15 listopada 2019 r. Państwa dzieci będą objęte bezpłatną opieką stomatologiczną, finansowaną ze środków NFZ. Placówką realizującą opiekę jest:

Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne „Promyk Słońca”
ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław

Rejestracja na wizyty
71 367 68 49
71 782 77 77 wybierz 1
Odwoływanie wizyt
71 790 56 17
71 782 77 77 wybierz 0

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz.1078):

1. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia są sprawowane w przypadku braku sprzeciwu rodziców;

2. wykonywanie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia wymaga pisemnej zgody rodziców, wyrażonej po uzyskaniu informacjio stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu i przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego;

3. do udzielenia świadczenia uczniowi, który ukończył 16 r. ż. wymagana jest zgoda rodzica oraz pacjenta.

4. uczeń, który ukończył 16 r. ż., lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody rodzica (w takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego);

5. lekarz dentysta ma prawo odmówić przyjęcia pacjenta, który nie ukończył 18 r. ż. i przybył na wizytę bez rodzica, o ile nie zachodzą okoliczności, w których zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania zgody groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia.

Ponadto prosimy:
– aby przy rejestracji uczniów w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca” podawać nazwę i numer szkoły, do której uczęszczają uczniowie
– przed   wizytą w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca” związaną ze świadczeniem usług stomatologicznych – uczniowie okazywali ważną legitymacje szkolną (w gabinecie lekarza stomatologa).

Informacja Rady Rodziców o wyborze oferty na grupowe ubezpieczenie NNW uczniów na rok szkolny 2019/2020 »

12.09.2019, 8:07

Szanowni Rodzice,

na Rok Szkolny 2019/2020 Rada Rodziców przy SSP nr 72 wybrała ofertę na grupowe ubezpieczenie NNW uczniów w Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group przedstawioną przez Pana Dawida Małkowicza – DSA Investment S.A., (tel. kontaktowy 663 779 366) w wariancie III ze składką w wysokości 55 zł. na sumę ubezpieczenia 35 000 zł.

Podpisy na listach osób do ubezpieczenia będą zbierane na pierwszym spotkaniu z rodzicami 17 września 2019 r. Rodzic, który nie podpisze się na liście w tym dniu a będzie chciał ubezpieczyć swoje dziecko będzie mógł dopełnić formalności w sekretariacie szkoły.
Likwidacja szkód ==> pobierz plik
Treść polisy ==> pobierz plik
Ogólne Warunki Ubezpieczenia ==> pobierz plik
Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu ==> pobierz plik
Zgłoszenie szkody ==> pobierz plik

Zglaszanie szkód: https://www.compensa.pl/likwidacja-szkod/

Wpłaty składek należy dokonać osobiście lub poprzez skarbnika klasowego do 25 września 2019 r. w sekretariacie Szkoły w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz na portierni Szkoły w godzinach od 16.00 do 19.00, u osoby wyznaczonej przez Radę Rodziców.

Centrum Pomocy Psychoterapeutycznej – materiały dla rodziców »

24.05.2017, 12:23

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami zawierającymi logo2015 kopia
wskazówki wychowawcze dla rodziców ==> pobierz plik

MAPA SZKOŁY »

28.03.2017, 14:41

Poniżej zamieszczone są materiały  dla Rodziców ze spotkania z  przedstawicielem Instytutu Talentówlogo2015 kopia

50 zdań które WARTO powtarzać dzieciom
Inspiracje-filmy i bibliografia
Pokolenie Y PREZENTACJA PDF

Czcionka
Kontrast
Interaktives Magazin, Digitales Magazin, e-publishing, Multimedia Magazin, HTML5 Magazin, E-book und Online Magazin von Wildfire digital publishing