06 Lip

Prosimy o wypełnienie następujących dokumentów:

1. Ankieta predyspozycji ==>  pobierz plik
2. Karta zapisu dziecka do świetlicy ==> pobierz plik
3. Klauzula dla osoby uprawnionej do odbioru dziecka z świetlicy ==> pobierz plik
Z dokumentem tym powinny zapoznać się i podpisać osoby, które w punkcie 2.  Karty zapisu dziecka do świetlicy zostały upoważnione do odbioru dziecka z świetlicy
Wypełnione i zeskanowane  dokumenty (wraz z podpisami)  prosimy przesłać na adres sekretariat.sp072@wroclawskaedukacja.pl w terminie do 20 sierpnia br.

Zasady przetwarzania danych osobowych 
w związku z rekrutacją dziecka ==>  pobierz plik
Wicedyrektor SSP nr 72
Małgorzata Mańczak