30 Cze

Prosimy o wypełnienie następujących dokumentów:

1. Ankieta predyspozycji ==> pobierz plik
2. Karta zapisu dziecka do świetlicy ==> pobierz plik
3. Klauzula dla osoby uprawnionej do odbioru dziecka z świetlicy ==> pobierz plik
Z dokumentem 3. powinny zapoznać się i podpisać osoby, które w punkcie 3.  Karty zapisu dziecka do świetlicy zostały upoważnione do odbioru dziecka z świetlicy
Wypełnione i zeskanowane  dokumenty 1., 2., 3. (wraz z podpisami)  prosimy przesłać na adres sekretariat.sp072@wroclawskaedukacja.pl  lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Szkoły w terminie do 25.08.br.

Zasady przetwarzania danych osobowych 
w związku z rekrutacją dziecka ==> pobierz plik
Wicedyrektor SSP nr 72
Małgorzata Mańczak