20 Lip

Prosimy o wypełnienie czterech dokumentów:

1. Ankieta predyspozycji ==> Zal.-6c-Ankieta-do-rodzicow-przyszlych-uczniow-klas-I-2023-2024 (docx) 21KB    (PDF) 171KB
2.
Karta zapisu dziecka do świetlicy ==>  Zał. 6d. Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej2023-2024 (docx) 46KB      (pdf) 551KB
3.
Klauzula dla osoby uprawnionej do odbioru dziecka z świetlicy ==> Zał. 5ł. Klauzula – dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy z podpisem (docx) 40 KB    (pdf)441KB
Z dokumentem 3. powinny zapoznać się i podpisać osoby, które w Karcie  zapisu dziecka do świetlicy zostały upoważnione do odbioru dziecka z świetlicy
Wypełnione i zeskanowane  dokumenty 1., 2., 3., 4. (wraz z podpisami)  prosimy przesłać na adres sekretariat.sp072@wroclawskaedukacja.pl  lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Szkoły w terminie do 20.08.br.

4. Zasady przetwarzania danych osobowych 
w związku z rekrutacją dziecka ==> Zał. 5n. Klauzula - edukacja dziecka w placówce
Małgorzata Mańczak