28 Kwi

Zgodnie z Terminarzem Prac Klasyfikacyjnych SSP nr 72 na rok szkolny 2022/2023 dzień 02.05.2023 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. Dzień ten został odpracowany 04.02.2023 r. (sobota).

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz .U. z 2017 r., poz. 1603)

Wicedyrektor
Małgorzata Mańczak