30 Cze

Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego
– Okresowy przegląd i konserwacja klimatyzatorów – 30.06.2021 ===> pobierz plik

Klauzula informacyjna dla zamówienia publicznego ==> pobierz plik