30 Mar

Dyrektor SSP nr 72 ponownie prosi rodziców o niezwłoczny odbiór loginów do dziennika elektronicznego.

Odbiór loginów jest konieczny, by uczeń realizował podstawę programową w systemie zdalnego nauczania i był oceniany.

Loginy można odebrać osobiście, po wcześniejszym umówieniu się, przez Sekretariat Szkoły lub wysłanie maila na adres kraszka@ssp72.pl .