17 mar

praca_zdalna

Edukacja matematyczna:
-  Utrwalanie tabliczki mnożenia w zakresie 30.
-  Rozwiązywanie zadań tekstowych w oparciu o wcześniejsze ćwiczenia – zadania proste i złożone.
-  Doskonalenie umiejętności posługiwania się kalendarzem ( obliczenia kalendarzowe, zapisywanie dat z wykorzystaniem znaków rzymskich i liczb arabskich).
-  Utrwalanie kolejności nazw miesięcy.
-  Praktyczne korzystanie z zegara.
-  Obliczenia zegarowe. Utrwalenie pojęć: minuta, kwadrans, godzina, doba.
-  Doskonalenie techniki liczenia pamięciowego – dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych.

Edukacja polonistyczna:
-  Doskonalenie techniki głośnego czytania, zwracanie uwagi na znaki interpunkcyjne ( .,!?).
-  Ćwiczenia kształtnego i czytelnego pisania ( przepisywanie dowolnych tekstów).
- Utrwalenie pisania pism użytkowych – zaproszenie, list, życzenia.
- Pisanie zdań na temat: „ Moja ulubiona zabawka”, „ Kim zostanę , gdy dorosnę”.
- Pisanie z pamięci zdań po dokładnej obserwacji wzoru.
- Utrwalanie zasad pisowni. Samodzielne sprawdzanie poprawności zapisywanych wyrazów w słownikach ortograficznych.
Zachęcamy do systematycznego ( codziennego) czytania książek z domowych biblioteczek.

Dodatkowo proponujemy korzystanie z następujących stron:

http://pisupisu.pl
http://matzoo.pl
https://www.epodreczniki.pl

 Wychowawcy klas II