16 mar

praca_zdalna

Zagadnienia do pracy  dla uczniów klas III:
- ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem
- wyszukiwanie w tekście poznanych części mowy: rzeczownik, czasownik,
przymiotnik
- ćwiczenia w pisaniu wyrazów z trudnościami ortograficznymi
- utrwalenie tabliczki mnożenia do 100
- dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1000
- utrwalenie kolejności wykonywania działań
- obliczenia obwodów figur geometrycznych
- obliczenia zegarowe i kalendarzowe.
Wszystkie zagadnienia można powtarzać na materiale już zrealizowanym w podręcznikach i ćwiczeniach. Dodatkowo proponujemy korzystanie z następujących stron internetowych: pisupisu.pl, matzoo.pl, epodreczniki.pl
Zachęcamy również do systematycznego czytania książek z domowej biblioteczki.

Beata Konieczna