18 maj

Dyrektor Sportowej Szkoły nr 72 we Wrocławiu, przedstawia wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna, które zostały zamieszczone na stronach MEN. W chwili ukazania się rozporządzenia MEN oraz zarządzenia Prezydenta Wrocławia zostaną opublikowane procedury i zasady funkcjonowania SSP nr 72 w nowej rzeczywistości.

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna ==> pobierz plik

Dyrektor SSP nr 72
Bogumiła Kopacka-Gajec