3 czerwca 2015 r. „Teatr Zmyślony” (uczniowie kl. VI a i uczennica z kl. V e) wystawił przedstawienie dla klas młodszych pt. „Kuropatwa i jej dzieci” w reżyserii pani Joanny Zmyślonej według opracowanej przez uczniów na zajęciach adaptacji scenicznej.
Od lat wspieramy wolontariat szkolny pod opieką pani Doroty Świteckiej i corocznie w ramach projektu „Afryka daleka i bliska” wystawiamy krótki spektakl. Muzykę przygotowała pani Agnieszka Tańska.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, wykonanych przez pana Mlaka.

 Joanna Zmyślona
nauczyciel języka polskiego

IMG_31312 IMG_31314 IMG_31318 IMG_31319 IMG_31322 IMG_31323 IMG_31332 IMG_31338 IMG_31330 IMG_31326 IMG_31334 IMG_31345

================================================

WOLONTARIAT W SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 72

„Mimo wszystko…”

image002

Motto: 
„Ludzie postępują nierozumnie, nielogicznie i samolubnie – kochaj ich
mimo wszystko. 
Jeśli czynisz dobro, oskarżą Cię o egocentryzm – czyń dobro
mimo wszystko.
Jeśli odnosisz sukcesy, zyskujesz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów – odnoś sukcesy mimo wszystko.
To, co budujesz latami, może runąć w ciągu jednej nocy – buduj
mimo wszystko
Ludzie w gruncie rzeczy potrzebują Twojej pomocy, mogą Cię jednak zaatakować, gdy im pomagasz – pomagaj mimo wszystko.
Dając światu najlepsze, co posiadasz, otrzymujesz ciosy – dawaj światu najlepsze, co posiadasz, mimo wszystko.”

Tekst wyryto na ścianie jednego z przytułków prowadzonych przez Matkę Teresę w Kalkucie.


WOLONTARIAT

Szkolny Wolontariat obchodzi swoje święto 5 grudnia
w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza,
który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997r.

To dowód uznania dla milionów ludzi poświęcających swój cenny czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym. To okazja do podsumowań, spotkań, podziękowań, ale również do przeprowadzania kolejnej akcji woluntarystycznej.

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,
z jakim tej pomocy się udziela.”

Jan Paweł II

Przesłanie Papieża na zakończenie
Międzynarodowego Roku Wolontariatu


PRAWA WOLONTARIUSZA

1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu Szkolnego.
4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy.
5. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach związanych z wykonywaną pracą.
6. Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
7. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy woluntarystycznej, uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.


OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

1. Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.
2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Wolontariatu.
3. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:

zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem,

  • zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,
  • zasada troski o los słabszych,
  • zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości.
  • zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości.

CECHY WOLONTARIUSZA

  • dużo optymizmu i chęć do działania
  • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym
  • umiejętność wygospodarowania wolnej chwili
  • odwaga, empatia i otwartość
  • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność
  • kultura osobista

 

KONTAKT

Opiekun i koordynator Szkolnego Wolontariatu: Dorota Świtecka
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72, sala 23B

 

Interaktives Magazin, Digitales Magazin, e-publishing, Multimedia Magazin, HTML5 Magazin, E-book und Online Magazin von Wildfire digital publishing