09 lis

Dzień 12 listopada 2018 r. jest ustawowo dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych.