05 kwi

wobec planowanego strajku nauczycieli, jestem zmuszona poinformować Państwa, że od 8 kwietnia 2019 roku (do odwołania) nasi nauczyciele podjęli decyzję o przystąpieniu do planowanego ogólnopolskiego strajku protestacyjnego. Do strajku nie przystępuje Dyrektor Szkoły. Jednakże
ze względów organizacyjnych (nie będę mogła zapewnić żadnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych) a wobec ustawowego obowiązku zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa dzieciom zwracam się z uprzejmą prośbą o niewysyłanie dzieci do Szkoły i zapewnienie im opieki we własnym zakresie.

Informuję jednocześnie, że przysługuje Państwu możliwość do skorzystania z zasiłku opiekuńczego w razie sytuacji kryzysowej.

O dalszym, niemożliwym do przewidzenia w dniu dzisiejszym, przebiegu zdarzeń będę Państwa informowała na bieżąco.

Bardzo proszę o wyrozumiałość w tej trudnej sytuacji.

 Z wyrazami szacunku
 Bogumiła Kopacka-Gajec
 Dyrektor SSP nr 72

Informacje dotyczące zajęć dla dzieci i młodzieży oraz skorzystania z zasiłku opiekuńczego podczas strajku nauczycieli znajdują się w załączonym pliku ==> pobierz plik   oraz na stronie Gminy Wrocław https://www.wroclaw.pl/