1. Program wychowawczo-profilaktyczny
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 72  ==> pobierz plik dokumenty

2. Regulamin oddziałów sportowych
w Sportowej Szkole Podstawowej nr 72  ==> pobierz plik

3. Zasady naboru do oddziałów sportowych
w Sportowej Szkole Podstawowej nr 72  ==> pobierz plik

4. Regulamin wycieczek  ==>  pobierz plik

5. Regulamin świetlicy szkolnej  ==> pobierz plik

6. Regulamin Rady Rodziców  ==>  pobierz plik