1. Program wychowawczo-profilaktyczny
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 72  ==> pobierz plik dokumenty

2. Regulamin wycieczek  ==>  pobierz plik

3. Regulamin świetlicy szkolnej  ==> pobierz plik

4. Regulamin Rady Rodziców  ==>  pobierz plik