04 wrz

  • By Jacek Wieczorek
  • In Obiady
  • Comments Off

Uprzejmie informujemy, że opłata za obiady we wrześniu 2018 r. wynosi:kucharz1
- klasy sportowe, które wyjeżdżają na obóz sportowy do Wielenia: 37,00 zł
- klasy sportowe, które wyjeżdżają do Sypniewa: 40,70 zł
- pozostałe klasy – 62,90 zł.

Obiady będą wydawane od 6 września 2018 roku, a cena obiadu wynosi 3,70 zł.

Ostateczny termin złożenia umowy o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej upływa 4 września 2018 roku. Po upływie tego terminu złożone umowy będą realizowane od października 2018 roku (we wrześniu dziecko nie będzie korzystało z obiadów).

Podpisane przez Dyrektora Szkoły umowy o korzystanie z obiadów szkolnych będą do odbioru u intendenta pok. nr 14 w dniu pierwszego zebrania klasowego.

Przypominamy, że wpłaty należy dokonać w pierwszym tygodniu miesiąca, nie później jednak niż do 15 września 2018 roku na rachunek bankowy Szkoły – 27 1020 5226 0000 6302 0418 2473.

Na przelewach prosimy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz informację za jaki miesiąc dokonano wpłaty.

Informujemy również, że za nieterminowe wpłaty są naliczane odsetki.

Nieobecność dziecka na obiedzie można zgłaszać:
- u intendenta osobiście – pok. nr 14 – lub pod nr. telefonu 502 023 195
- w sekretariacie Szkoły – pod nr. telefonu 071 798 68 61.

Niezgłoszona nieobecność dziecka w Szkole, bądź zgłoszenie nieobecności dziecka bez zachowania określonego terminu podanego w umowie o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej spowoduje naliczenie opłaty za obiad.

Nieobecności dziecka na obiedzie nie zgłasza się u wychowawców klas a intendent nie weryfikuje obecności dzieci w Szkole.

We wrześniu 2018 r. obiady będą wydawane na podstawie listy sporządzonej przez intendenta (w tym miesiącu nie będą wydawane karty obiadowe).

Rezygnacji z obiadów można dokonać wyłącznie w formie pisemnej zgodnie z § 7 umowy o korzystanie z obiadów  w stołówce szkolnej.

Intendent udziela informacji pod nr telefonu: 71 798 68 61 wew. 114 lub 502 023 195.