31 lip

W dniu 31 lipca 2020 r.  do godziny 15.00  w sekretariacie SSP nr 72 można odebrać login i hasło do systemu informatycznego ZIU https://wyniki.edu.pl.
W systemie umieszczone są wyniki egzaminu ósmoklasisty z krótkim omówieniem testów z poszczególnych przedmiotów.

Od poniedziałku 3 sierpnia br. loginy i hasła należy odbierać w sekretariacie w godzinach 10.00 - 13.00.

Wicedyrektor SSP nr 72
Beata Wieczorek