29 sie

1. Pismo Ministra Edukacji Narodowej w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach oświatowych działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii ==>  pobierz plik

2. Informacja na temat rekomendowanych programów promocji zdrowia i profilaktyki uniwersalnej, selektywnej oraz wskazującej ==> pobierz plik