09 kwi

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019 ==> pobierz plik

Informacje udostępnione są przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na stronie https://www.cke.gov.pl/