23 lip

Grafik odbioru  zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty ==> pobierz plik

Dyrektor SSP nr 72
Bogumiła Kopacka-Gajec