07 sty

„Nie jest bogaty ten, kto dużo ma, lecz ten, kto dużo daje.” Erich FrommWaldek

Serdecznie dziękujemy za Waszą hojność w czasie Noworocznej Zbiórki dla Waldka. Uzyskana kwota 2400,89 zł stanowi dowód Waszego wsparcia i otwartości na potrzeby innych. Dzięki Wam mogliśmy doświadczyć poczucia wspólnoty i pracy w szczytnym celu.
Jeszcze raz dziękujemy!

Grono Pedagogiczne SSP72  

Jednocześnie licząc na dalszą pomoc, przypominamy, że kolejnym sposobem wsparcia Waldka jest przekazanie 1% podatku na KRS 0000086210, wpisując w rubryce informacje dodatkowe: cel szczegółowy – Waldemar Golus.

                         serceserceserce