26 mar

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej nr 72 we Wrocławiu informuje, że uczniowie naszej Szkoły mają możliwość przystąpienia do próbnego Egzaminu Ósmoklasisty zgodnie z Informacją dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020 r. dotyczącej próbnego egzaminu ósmoklasisty.

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne.
Centralna Komisja Egzaminacyjna proponuje, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć mam pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania.

Egzamin odbędzie się w dniach:

30.03.2020r. (poniedziałek) godz. 9.00 – język polski – czas trwania 120 min. – dostosowania 180 min.

31.03.2020r. (wtorek) godz. 9.00 – matematyka – czas trwania 100 min. – dostosowania 150 min.

01.04.2020r. (środa) godz. 9.00 – język nowożytny – czas trwania 90 min. – dostosowania 135 min.

Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie. Praca powinna być samodzielna.

Materiały będą możliwe do pobrania na stornach cke.gov.pl oraz oke.wroc.pl

Uczniowie maja możliwość pracy w arkuszach zapisanych w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania;

  • korzystając z „zeszytu rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie – po wydrukowaniu);
  • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Proponujemy również, aby uczniowie przesłali swoje rozwiązania do swoich nauczycieli przedmiotowych (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić.

Egzamin ten jest organizowany przede wszystkim dla uczniów – odpowiedzialność za samodzielność pracy leży po ich stronie.