15 maj

Rodzice uczniów, których dzieci będą uczęszczać do świetlicy  w roku szkolnym 2019/2020, proszeni są o wypełnienie i dostarczenie do świetlicy KARTY ZAPISU,* w terminie do 31.05.2019 r.

 * Druk do pobrania ze strony internetowej naszej Szkoły http://ssp72.pl/wzory-podan-i-wnioskow/ lub u wychowawcy w świetlicy szkolnej.

Powrót do góry