29 paź

Drodzy Rodzice, proszę o informację zwrotną dotyczącą skorzystania z opieki stomatologicznej swojego dziecka.
Uczniowie SSP nr 72 będą objęci opieką stomatologiczną zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM do Porozumienia.
Proszę o pobranie druku i jego wypełnienie. Wypełniony druk należy złożyć u wychowawcy klasy do 8 listopada 2019 r.

Druk do wypełnienia i przekazania wychowawcy ==> zgoda rodziców

ZAŁĄCZNIK do Porozumienia ==> ZAŁĄCZNIK_do_Porozumienia

Dyrektor SSP nr 72