24 paź

W związku ze szkoleniem Rady Pedagogicznej , nastąpią częściowe zmiany w organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w dniu 25 października 2018 r. (czwartek).
Do godz. 14.15 zajęcia w świetlicy odbędą się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.
W godz. 14.15-16.45 zajęcia odbędą się według poniższego harmonogramu

Klasa

Sala

Nauczyciel

 I au  23  p. Kaleta
 I bu  30  p. Wolnicka
 I c  26  p. Waśko
 II au/II c  1  p. Zamorska
 II bu/II c  4  p. Przybylski do 17.00
 III au  21  p. Chocaj
 III bu  13  p. Wójcik
 IV a, cj, p  14  p. Łogiszyniec
 IV b, dj, tk  22  p. Jędrzejuk

 


Zgodnie z Terminarzem Prac Klasyfikacyjnych, dzień 26.10.2018 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w dniu 26 października 2018 r. (piątek) odbędą się według poniższego harmonogramu.

 Godziny Sala 26
Klasy I
7.30 – 10.30 p. Wolnicka
10.30 – 13.30 p. Zamorska, p. Przybylski
13.30 – 16.30 p. Przybylski (do 17.00)
14.00 – 16.00 p. Waśko
  Sala 1
Klasy II
7.30 – 10.30 p. Kaleta
10.30 – 13.30 p. Jędrzejuk
13.30 – 16.30 p. Wójcik
  Sala 4
Klasy III, IV
7.00 – 10.00 p. Siwik
10.00 – 13.00 p. Łogiszyniec
13.00 – 16.00 p. Chocaj
16.00 – 17.00 p. Waśko